Print this page

Knygos


 1. J. Krikštopaitis „Pirmasis aukštuminis žygis“ 1964 2 egz. Foto aplankas, skirtas Pirmajai lietuvių aukštuminei ekspedicijai; aplanke žygio aprašymas (4 p.), 23 nuotraukos (30X24 cm), 10 dalyvių portretų. (Vienas egz. saugomas K.M. Čiurlionio muziejuje Kaune, kitas – autoriaus bibliotekoje).
 2. J. Krikštopaitis „Snieguotosios viršūnės. Keletas žodžių apie alpinizmą“. Vilnius: Valst. polit. ir mokslinės literatūros leidykla 1959 70 p.,(su 48 nuotraukų kompozicija).
 3. J. Krikštopaitis „Didžiuoju Pamyro keliu“. Vilnius: Valst. polit. ir mokslinės literatūros leidykla. 1962, 79 p. (su 84 nuotraukų kompozicija).
 4. J. Krikštopaitis „В горах расцвели эдельвеисы“ // Советская Литва. Альманах. Bосьмая книга. Вильнюс: Госиздат. xудожественной литературы Лит. ССР 1962, с. 180-185
 5. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija 1 T Leidykla Vilnius "Mintis" 1966 Alpinizmas 49p.
 6. Klasifikacinė TSRS viršūnių lentelė pagal 1968 metų būklę (rusų kalba) Alma- Ata Užsakymas 527 Tiražas 300 UG05324 (išvardintos tuo metu TSRS buvusios viršūnės lietuviškais pavadinimais).
 7. Sudarytojas A.Kubilius „Kalnai lieka rymoti“ Leidykla "Mintis" Vilnius 1970 Tiražas 7000Leidinio Nr. 11462 7A6.3 Ka 221
 8. LTSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1973 Tiražas 190 egzparuošė A. Kubilius, K.Monstvilas, J.Daugvila tech. Redaktorius: A. Urbonas leidinio Nr. 199. Užs. Nr. 609. LV 11075
 9. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR METODINIAI NURODYMAI ALPINISTŲ KVALIFIKACIJAI KELTI Vilnius 1974 Tiražas: 250paruošė A.Kubilus, J.Daugvila tech. redaktorius: A.Urbonas leidinio Nr. 219 LV 03071. Užs. Nr. 424.
 10. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA IR METODINIAI NURODYMAI ALPINISTŲ KVALIFIKACIJAI KELTI Vilnius 1975 Tiražas: 250 egz. paruošė: J.Daugvila, A.Kubilius, A.Tūbelytė. Leidinio Nr. 237 Užs. Nr. 612. LV. 11876 Tech. redaktorius: A.Urbonas
 11. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1977 Tiražas 250 egz sudarė Cicėnas. Leidinio Nr. 304 užs. Nr. 50 Tech. redaktorius: A.Paulauskas.
 12. Lietuviškoji tarybinė enciklopedija 1 T. Vilnius „Mokslas“ 1976 Akstinas Gediminas 114 p Alpinizmas 170 p. (J. Krikštopaitis).
 13. Vytautas Narvilas „Duokime žmonėms kalnus“ Vilnius „Vaga“ 1977 tiražas 15 000 egz.Spaudė K. Požėlos spaustuvė, Kaunas Leidinio Nr. 8748.N 70803 - 242 / M 852(10)-77 U-77 7A6.3 Na213
 14. Sudarė A.Kubilius „Kalnų takais“ (Straipsnių rinkinys) Vilnius „Mintis“ 1981 119 p. Tiražas 7000 34 iliust 75.82Ka 231.
 15. LIETUVOS TSR ALPINIZMO FEDERACIJOS INFORMACINĖ MEDŽIAGA Vilnius 1982 Tiražas 200 egz. paruošė P. Koncė. Leidinio Nr. 433 užs. Nr. 1121 Tech. redaktorius: A. Paulauskas.
 16. R. Augūnas „Kalnų viršūnėmis“ Vilnius, 1983 LV 11049 Tiražas 4500 Užsak. Nr. 522(R. Augūno meninės fotografijos parodos katalogas)
 17. Tarybų Lietuvos Enciklopedija. 1. T. Vilnius „Mokslas“ 1985 Akstinas Gediminas 33p Alpinizmas 51 p. (J. Krikštopaitis).
 18. Lietuvos ryto vienkartinis leidinys Parengė S. Antanaitytė, J. Litvinavičius, G. Vainauskas 1991 Rinko ir maketavo UAB Viltis. Steigimo liudijimas: 782 Spausdino Spindulys tiražas 8000
 19. Apie Lietuvos žemę. Kaunas: Šviesa 1992 54-56 p. J. Krikštopaitis, Pamyro pionierius (sutrumpintas iš Mokslo ir gyvenimo, 1969, Nr. 10) 62-63 p. J. Krikštopaitis, Lietuviški vardai kalnų žemėlapiuose. (sutrumpintas iš Mokslo ir gyvenimo, 1970, Nr. 11).
 20. A. Jakštas „Everesto glėbyje“ Vilnius „Vyturys“ 1992 237,(1) p., 16 iliustr. lap. - (Atradimų pasaulyje) ISBN 5- 7900- 0703- 1 Ja219 UDK 087.5:796.5.
 21. Romualdas Augūnas „Tas didelis mažas pasaulis“ Leidėjas Kauno meno fondas 1998 Spausdino SPAB spaustuvė „Spindulys“ SL 2236 užsak. 251
 22. Kazimieras Ambrasas „Kilimandžaras“ (Pasaulio Altorius) UAB „Judex“ leidykla 2000 176 p. Tiražas 2000. ISBN 9986-948-33-9UDK 910.4(6) Am 31
 23. Vladas Vitkauskas „Everestas manoji lemtis“ UAB Vilniaus universiteto leidykla 2002 168 p. ISBN 9986- 19- 432- 6 DK 796.52(235)
 24. Romualdas Augūnas „Žmonės kalnuose“ 2002 204 p. Spausdino "Spindulys" ISBN 9955-438-09-6 UDK 77.04(474.65).(084) Au 41
 25. Antanas Poška Sud. Augustas Kubilius „Piligrimystei pašauktas“ Vilnius: Mintis 2003
 26. Algirdas Kumža „Himalajai Vienos ekspedicijos dienoraštis“ Vilnius 2005 Tiražas 1000 egz Išleido UAB “SRS Dizainas” ISBN 9955-9647-2-3 UDK 910.4(515) Ku-176. Nuotraukos autoriaus www.kumza.com.