Print this page

Bibliografija


Šioje bibliografijoje renkami spaudoje pasirodantys straipsniai ir knygos apie Lietuvos alpinizmą. Į bibliografiją taip pat įtrauktos Lietuvos alpinistų įkopimų ataskaitos, kurios sudaro atskirą rankraščių skyrių. Kadangi tai daroma pirmą kartą, galime tikėtis surinkti tik dalį publikacijų. Medžiaga renkama peržiūrint periodinę spaudą ir remiantis asmeniniais archyvais. Esame ypač dėkingi Alfonsui Jakštui, Algimantui Krikštopaičiui, Augustui Kubiliui, Marijai Melinskaitei, Nijolei Volungaitytei, Laimai Akstinaitei leidusiems pasinaudoti jų asmeniniais archyvais. Iš anksto dėkojame visiems, galintiems papildyti arba pataisyti čia pateiktą medžiagą.

Viso:

25 knygos
685 publikacijos periodikoje
32 rankraščiai

Bendrai: 742

Atsisiųsti bibliografiją MS Word byloje.

Sudarė J.Okulič-Kazarinas 2005