Print this page

2006 m. metinė ataskaita


Labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti" 2006 m. metinė ataskaita

Pavadinimas: „Kalnų pašaukti"
Teisinė forma: labdaros ir paramos fondas
Kodas: 300085256
Buveinės adresas: Vilnius
Telefonas / faksas: 869928264
El. paštas: info@kalnai.lt

Labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti" valdymo organai 2006 m. gruodžio 31 d. buvo:

1. Visuotinis dalininkų susirinkimas (2006 m. gruodžio 31 d. fondo dalininkai buvo 2 - Marius Pulkauninkas ir Domantas Beržanskis)
2. Vienasmenis fondo valdymo organas - direktorius (2006 m. gruodžio 31 d. fondo direktorius buvo Marius Pulkauninkas).

2006 m. gruodžio 31 d. labdaros ir paramos fondas „Kalnų pašaukti" padalinių neturėjo.

Pagal darbo sutartis dirbančių asmenų 2006 m. gruodžio 31 d. ir per 2006 m. labdaros ir paramos fonde „Kalnų pašaukti" nebuvo. Vidutinis sananoriškai labdaros ir paramos fonde „Kalnų pašaukti" padedančių asmenų skaičius 2006 m. gruodžio 31 d. ir per 2006 m. buvo 2.

Per 2006 m. labdaros ir paramos fondas „Kalnų pašaukti" vykdė visuomenei naudingą veiklą sporto ir švietimo srityse pagal Labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, kuri atitinka fondo įstatus.

2005 m. vasario 15 d. labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti" direktoriaus įsakymu Nr. 1 „Dėl labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti" vykdomų projektų patvirtinimo" buvo patvirtinti šie fondo vykdomi projektai ir jų tikslai:

„Kalnai.lt"

1.Supažindinti visuomenę su kalnų sporto šakomis - alpinizmu, uolų bei ledo laipiojimu, kalnų turizmu ir kitomis;
2.Populiarinti kalnų sporto šakas;
3.Pateikti kalnų sporto šakų istoriją ir vystymąsi;
4.Pateikti naujienas apie Lietuvos ir pasaulio kalnų sportininkų pasiekimus ir vystymąsi;
5.Pateikti metodinę informaciją apie kalnų sporto inventorių, techniką, taktiką, treniruotes, saugumo reikalavimus ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, ekologiją kalnuose ir kt.;
6.Pateikti informaciją apie kalnus, kalnodarą, kalnų regionus ir laipiojimo maršrutus;
7.Reprezentuoti Lietuvą ir Lietuvos alpinizmą bei kitas kalnų sporto šakas užsienio šalių gyventojams.

„Saugūs kalnai"

1.Nelaimingų atsitikimų kalnuose prevencija;
2.Supažindinti visuomenę su kalnuose kylančiais pavojais būdais, kaip sumažinti pavojaus tikimybę
3.Kelti Lietuvos alpinistų keliavimo kultūrą, skatinti saugų ir komandinį sportavimo bei keliavimo būdą;
4.Užtikrinti operatyvų visuomenės informavimą apie sportininkų pasiekimus ir
5.Užtikrinti sportininkų tarpusavio tarpusavio ryšį.

„Sniegynų tigras"

1.Pagrindinis projekto tikslas yra Lietuvos alpinistų įkopimas į penkias aukščiausias Nepriklausomų Valstybių Sandraugos teritorijoje esančias viršūnes;
2.Kiti projekto tikslai yra Lietuvos vardo reprezentavimas, tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas, Lietuvos alpinistų sportinio meistriškumo kėlimas ir kiti.

„Sportinio meistriškumo kėlimas"

1.Kelti Lietuvos alpinistų, uolų ir ledo laipiotojų sportinį meistriškumą.

Visi aukščiau išvardinti projektai buvo vykdomi 2006 m. ir numatoma juos tęsti ateityje.

Informacija apie paramos fondui „Kalnų pašaukti" per kalendorinius metus suteiktą paramą pateikiama "Paramos gavimo ir panaudojimo metinėje ataskaitoje" (FR0478 forma).

Direktorius Marius Pulkauninkas