Print this page

1991 m. - 1992 m.


1991 m.
 
1.       Kauno tiesa Nr. 1991-01-05 Visi keliai veda į Everestą. S.Bukauskas Nuotrauka J.Bajorienės.
2.       Jonavos balsas Nr. 1991-02-28 Kelias į Everestą- kaip Lietuvos į nepriklausomybę J.Čijunskis. Apie pasiruošimą ekspedicijai bei atrankos varžybas.
3.       Lietuvos aidas Nr. 1991-03-29 Aukščiau tik Dangus ir Laisvė R.Griniūtė Apie ekspedicijos į Everestą planavimą.
4.       Respublika Nr. 1991-03-30 Virš visos žemės, aplink žemę, virš žemės Apie būsimą žygį į Everestą pasakoja V.Šaduikis.
5.       Lietuvos rytas Nr. 54 1991-04-09 Alpinistų prezidentai susitarė A.Matulevičius V.Šaduikis ir E.Myslovskis pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
6.       Lietuvos rytas Nr.61 1991-04-19 Viesulas virš Elbruso A.Matulevičius. Apie kopimą į Elbrusą žiemos sąlygomis
7.       Vytis Nr. 1991-05- Žygis bus. Danutė Šapokaitė (Griniūtė) Apie Alekso Bertulio ir Viliaus Šaduikio susitikimus vyriausybėje dėl ekspedicijos).
8.       VytisNr. 1991-05-14-20 Kas yra kalnas: vyras ar moteris? Apie garsųjį alpinistą Reinholdą Mesnerį.
9.       Sportas Nr. 1991-06-14 Kam išsipildys svajonės? V. Kasperavičius V.Šaduikio interviu apie ruošimąsi Everesto ekspedicijai.
10.    Vytis Nr. 1991-06-18-24 O Nevuliai atsiųs medaus. Danutė Šapokaitė (Griniūtė) Apie pasiruošimą Everesto ekspedicijai.
11.    Pasaulio lietuvis Nr. 1991-06-07 Lietuvių ekspedicija į Evereatą pasiruošusi A.Nakas (Informacija apie ruošiamą ekspediciją ir kvietimas paremti).
12.    Draugas Čikaga Nr. 1991-06 Ar lietuviai nugalės Everestą A.Nakas Apie ekspedicijos įdėją ir jos rėmimą
13.    Vilnius: dienraščio „Lietuvos rytas" leidinys 1991 Nepalas // Everestas J.Krikštopaitis3 p.
14.    Respublika Nr. 1991-07-07 Everestas nutolsta F. Telksnys
15.    Kauno tiesa Nr. 1991-07-17 Bruzdesys kalno papėdėje O.Strikulienė Apie teismą, kai D.Makauskas negrįžo iš kalnų.
16.    Respublika Nr. 1991-08-04 Everestas nutolsta. F.Telksnys Apie ekspedicijos planų koregavimą.
17.    Mokslas ir gyvenimas Nr. 8 1991- Himalajų iššūkį priima Lietuva J. Krikštopaitis. 2-3 p
18.    Vytis Nr. 1991-06 Juos tik taip gąsdino P. Kutkaitis Pokalbis su alpinistu V.Šaduikiu.
19.    VytisNr. 1991-07-1-7 Virš kalno dvasia. P. Kutkaitis. Pokalbis su alpinistu V.Vitkausku.
20.    Vytis Nr. 1991-09-08-15 Į pasimatymą su Everestu. Interviu su V.Šaduikiu.
21.    Lietuvos rytas Nr. 153 1991-09-25 Everestas pabrango keturis kartus K.Klimaitis 4 žmonių žvalgybinės grupės kelionė į Nepalą
22.    Respublika Nr. 1991-10-01 Trispalvė kyla į Himalajus F.Telksnys Apie pasaulio lietuvių ekspediciją į Everestą.
23.    Kurier Wilenski Nr. 1991-11-25 Zdobyc Mount Everest! Henrik Mažul Pokalbis su V.Šaduikiu apie kopimą į Everestą.
24.    Vytis Nr. 1991-11-26-12-04 Everesto dienoraštis V.Šaduikis Apie žvalgybinę ekspediciją prie Everesto.
25.    Dienovidis Nr.38 1991-09-27 Nemaste, sere Evereste Z.Baranauskaitė Apie žvalgybinę ekspediciją prie Everesto.
26.    Respublika Nr. 1991-09- Trispalvė kyla į Himalajus. F.Telksnys Interviu su V.Šaduikiu.
27.    Lietuvos rytas Nr. 185 1991-11-09 Everestą saugo geležinė uždanga ir vėjas S.Bukauskas. Įspūdžiai grįžus iš žvalgybinės ekspedicijos.
28.    Dienovidis Nr.46 (54) 1991-11-22-29 Himalajų ruduo A.Pelesaitės pokalbis su V.Šaduikiu.
29.    Turizmo horizontai Nr. 1991-08- Ilgas kelias į Everestą. Apžvalginis straipsnis apie ruošiamą žvalgybinę ekspediciją.
 
1992 m.
 
1.       Lietuvos rytas Nr. 1992-01-11 Nuoširdžiai dėkojame Pasaulio lietuvių ekspedicijos į Himalajus rėmėjams Lietuvos alpinizmo federacija, UAB Los centras
2.       Tiesa Nr. 18 (14771) 1992-01-28 Trispalvė kils į Everestą J.Michnevičius Pokalbis su V.Šaduikiu
3.       Šiaurės Atėnai Nr. 27 (122) 1992-07-03 Paskutinis Karūnos bokštas Zita Baranauskaitė. Čiurlionio anūko Konstantino Zubovo žygiai į viršukalnes.
4.       Lietuvos sportas Nr. 3 1992-07-03 Pirmiau Everestas, paskui Kolumbo regata Danutė Šapokaitė pokalbis su Aleksu Bertuliu.
5.       Lietuvos rytas Nr. 130 (565) 1992-07-04 Ruduo- Everesto šturmo metas A.Matulevičius
6.       Lietuvos aidas Nr. 1992-08-19 Į alpinizmo olimpą. D.Grinbergas Nuotrauka S.Laukio. (Apie ekspedicijos narių palydas).
7.       Respublika Nr. 1992-08-19 Ta gyvenimo proza- pinigai. M.Krukauskas Nuotrauka B.Talaikio. Apie ekspedicijos problemas.
8.       Lietuvos rytas Nr. 162 (597) 1992-08-20 Everesto šturmas: iššūkį priima ir lietuviai E.Ganusauskas.
9.       Lietuvos aidas Nr. 1992-08-21 Ant pasaulio stogo D.Grinbergas Ekspedicija į Everestą.
10.    Lietuvos rytas Nr.180 1992-09-15 Everestas E.Ganusauskas. Spec. korespondentas pasakoja apie rugpjūčio 20 d. šturmuoti Everesto išskridusius alpinistus.
11.    Lietuvos rytas Nr. 181 1992-09-16 Everestas E.Ganusauskas
12.    Lietuvos rytas Nr. 1992-09-26 Kliūtys prieš lemiamą Everesto šturmą: valstybių sienos, nuplauti keliai, sniego krušos Lietuvos rytui praneša A.Bertulis
13.    Lietuvos aidas Nr. 1992-09-26 Lietuviai priartėjo prie Everesto LA inf.
14.    Lietuvos rytas Nr. 203 (638) 1992-10-16 Iš Himalajų jokios- žinios, tačiau į Lietuvą sugrįžti alpinistams reikės E.Ganusauskas Apie lietuvių ekspediciją į Everestą
15.    Lietuvos rytas Nr. 212 (647) 1992-10-29 Šiaurinė Everesto pusė nepakluso ir Lietuvos alpinistams E.Ganusauskas
16.    Lietuvos rytas Nr. 1992-11-03 Everestą šturmavę alpinistai jau Lietuvoje Autorius nenurodytas.
17.    Lietuvos aidas Nr. 1992-11-04 Everestas lietuvių neatstūmė R.Griniūtė Lietuvių ekspedicijai grįžus iš Himalajų.
18.    Tiesa Nr.223 1992-11-13 Everesto šturmo šiokiadieniai J.Michnevičius. Interviu su V.Šaduikiu apie kopimą į Everestą.
19.    Vakarinės naujienos Nr. 1992-11-13 Everestas svečių nepriėmė S.Ramoška. Pokalbis tik grįžus iš ekspedicijos.
20.    Lietuvos aidas Nr. 1992-11-21 Trys dienos iš Everesto dienoraščio V.Šaduikio dienoraštis.
21.    Mažoji Lietuva Nr. 40 (178) 1992-11-23 Everesto dvelksmas V.Juozapavičus Apie 1992 m. lietuvių ekspediciją į Everestą.
22.    Kauno laikas Nr. 232 1992-11-27 Iš Everesto dienoraščio J.Bajorienė.
23.    Lietuvos rytas Nr. 233 1992-11-27 Everestas E.Ganusauskas
24.    Lietuvos rytas Nr. 234 1992-11-28 Everestas E.Ganusauskas
25.    Lietuvos rytas Nr. 235 1992-12-01 Everestas E.Ganusauskas
26.    Veidas Nr. 9 ( ) 1992-12-10 Dialogas pakvietus Everestui. G.Janonis Pokalbis su V.Vitkausku lietuvių Everesto ekspediciją.
27.    Veidas Nr. 10 ( ) 1992-12-12. Dialogas pakvietus Everestui G.Janonis Pokalbis su V.Vitkausku lietuvių Everesto ekspediciją.
28.    Kaišiadorių aidai Nr. 102 (6138) 1992-12-24 „Everesto glėbyje“ A.Jakšto knyga apie Everestą. J.Laurinavičius.
29.    Draugas Čikaga Nr. 1992-12 Lietuvių ekspedicija Everesto viršūnėn. A.Nakas. Interviu su Aleksu Bertuliu.