Print this page

1973 m. - 1976 m.


1973 m.
 
1.       Jaunimo gretos Nr. 1 1973-01 Viršūnę šaukia J.Antanavičius
2.       Mokslas ir gyvenimas Nr, 2 1973 Devyniese ant Ušbos A.Jurgelionis 23-26 p
3.       Mokslas ir gyvenimas № 12 1973 Šiaurės motyvai J.Krikštopaitis. 31-36 p
4.       Į komunizmą Nr. 75 (3263) 1973-06-30 Ušbos uolomis A.Jakštas.
5.       Į komunizmą Nr. 7 (326 ) 1973-07-03 Ušbos uolomis A.Jakštas.
6.       Sportas Nr. 91 (2558) 1973-08-07 Aukštuose kalnuose.. V.Šaduikis (apie įkopimus Fanų kalnuose).
7.       Tiesa Nr. 200 (9294) 1973-08-26 Viliaus viršūnė Pamyre ELTA
8.       Vakarinės naujienos Nr. 1973-09-15 Pamiro kalnuose Vilniaus viršūnė V.Šaduikis (Apie įkopimus Fanų kalnuose).
9.       Švyturys Nr. 23(599) 1973-12 Vilnius-aukščiau debesų A. Baublio ir V.Šaduikio reportažas Apie kopimą į Vilniaus viršūnę.
10.    Sportas Nr. 144 (2611) 1973-12-13 Medaliai laimėti kalnuose V.Viršilas.
11.    Sportas Nr. 1973 Meilei nuotoliai nebaisūs. Sporto interviu, R.Griniūtė kalbasi apie alpinizmą su K. Monstvilu.
12.    Sportas Nr. 149 (2616) 1973-12-25 Lietuvos perėjos beieškant A.Babieža Apie perėjos pavadinimą Lietuvos vardu.
 
1974 m.
 
1.       Sportas Nr. 197 Jam paklūsta viršūnės J.Laurinavičius (interviu su A Jakštu).
2.       Gimtasis kraštas Nr. 1974- Atostogos kalnuose R.Augūnas Lietuvių alpinijada Čiurlionio, Donelaičio, Lietuvos viršūnių Šachdaros kalnagūbrio rajone.
3.       Švyturys Nr. 1 1974-01 Tarp aisbergų Gražinos Čižauskaitės reportažas (Žygis arktikoje ties aštuoniasdešimtąja lygiagrete).
4.       Mokslas ir gyvenimas Nr. 4 ( ) 1974-04-31 Fanų kalnai V.Stepulis Ant viršelio V.Stepulio nuotrauka. 34 p
5.       Sportas Nr. 73 (2692) 1974-06-22 Trisdešimtmečio vasara- ypatinga R.Liepa Sporto korespondento R.Liepos interviu su Alpinizmo federacijos pirmininku K.Monstvilu
6.       Sportas Nr.95(2714) 1974-08-13 Įveiksime bet kokius kalnus V.Viršilas (Pietvakarių Pamyro ekspedicija).
7.       Sportas Nr. 1974-08-17 Naujas maršrutas į „Lietuvą“ V.Viršilas (Apie ekspediciją Pietvakarių Pamyre).
8.       Švyturys Nr. 22 (622) 1974-11 Lietuviški vardai Pamyre Romualdo Augūno foto reportažas.
9.       Sportas Nr. 137 (2756) 1974-11-21 Kalnai paklūsta. V. Viršilas (Alpinizmo sezono rezultatų apžvalga).
10.    Sportas Nr. 154 (2773) 1974- Trečią kartą paeiliui K.Monstvilas (Pabaltijo alpinizmo čempionato rezultatai).
 
1975 m.
 
1.       Vakarinės naujienos Nr. 1975-11-24 Nugalėti viršūnę I.Archipovaitė (Interviu su Vilniaus miesto alpinizmo federacijos pirmininku Viktoru Čepkevičium.
2.       Mokslas ir gyvenimas, Nr. 1 1975 Nesulaikomo ledo srautas J.Krikštopaitis 12-15 p
3.       Sportas Nr. ( ) 1975-12-20 Medalius išsidalino alpinistai V.Viršilas.
 
1976 m.
 
1.       Švyturys Nr. 6 1976 Kalnai suartina žmones Romualdo Augūno foto reportažas Pirmame viršelyje R.Augūno kalnų nuotrauka.
2.       Kauno Tiesa Nr. 5 (8876) 1976-01-08 Alpinistų ketvirtadieniai O.Jurėnaitė.
3.       Sportas Nr. ( ) 1976-08-24 Himalajai: vėl pergalė, vėl aukos Sporto inf. apie ekspediciją į Everestą.
4.       Sportas Nr. 108 (3035) 1976-09-11 Vilniaus perėja Tianšanio žemėlapyje B.Vaičiulis
5.       Sportas Nr. ( ) 1976-09-28 Kviečia kalnai V.Budnikas (Apie pavuojus kalnuose).
6.       Vakarinės naujienos Nr. 1976-10-18 Alpinizmo trenerių seminaras L.Archipovaitė. (Apie TSRS alpinizmo trenerių seminarą Vilniuje.
7.       Sportas Nr. 140 (3067) 1976-11-27 Medaliai iškovoti kalnuose A.Šukys 1976 m. Lietuvos alpinizko čempionato rezultatai
8.       Mokslas ir gyvenimas Nr. 11, 1976 Karakulis J.Krikštopaitis. 6 p
9.       Sportas Nr. ( ) 1976-12-18 Pirmi prie Baltijos Apie pabaltijo alpinizmo čempionatą.