Print this page

1971 m. - 1972 m.


1971 m.
 
1.       Jonavos balsas Nr. 1971-01-07 Geri metai mūsų alpinistams J.Jonaitis.
2.       Sportas Nr. 2 (2158) 1971-01-07 Alpinistai paskelbė čempionus Autorius nenurodytas.
3.       Jaunimo gretos Nr. 1 1971-01Aukštis 7495 metrai. A.Varanka
4.       Komjaunimo tiesa Nr. 1971-02-21 Viršukalnė po viršukalnės. A.Škiudaitė. (Apie alpinistą B.Binkauską).
5.       Sportas Nr. 46 (2203) 1971-04-22 Alpinistai ruošiasi V.Viršilas.
6.       Sportas Nr. 50 (2207) 1971-05-01 Pavasaris kalnų parke R.Griniūtė. Alpinistai ruošiasi kopti į Komunizmo viršūnę.
7.       Sportas Nr. 52 (2209) 1971-05-06 Lietuviai prie Lielupės V.Viršilas.
8.       Jonavos balsas Nr. 1971-05-13 Laipiojimo uolomis pirmenybėse Č.Jonaitis.
9.       Jonavos balsas Nr. 1971-06-08 Alpinistinės daugiakovės varžybose Č.Jonaitis.
10.    Jonavos balsas Nr. 1971-06-12 Alpinistinės daugiakovės varžybose geriausiai jonaviečiai. Č.Jonaitis.
11.    Literatūra ir menas Nr. 25 (1283) 1971-06-19 Mirė Konstancija Brundzaitė LIETUVOS TSR KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS VALDYBA 1964 m. konservatorijos baigimui K.Brundzaitė pateikė simfoninę poemą "Baltosios viršūnės" žuvusių alpinistų atminimui.
12.    Sportas Nr. 79 (2236) 1971-07-08 Užuojauta K.Zubovui žuvus.
13.    Kauno tiesa Nr. 159(7500) 1971-07-09 Konstantinas Zubovas. NekrologasGrupė draugų.
14.    Tiesa Nr.155 (8640) 1971-07-09 Drąsųjį alpinistą palydint (K.Zubovo laidotuvės).
15.    Sportas Nr. 80 (2237) 1971-07-10 Atsisveikinus su alpinistu Grupė draugų. (K.Zubovo laidotuvės).
16.    Sportas Nr. 1971-07-17 Į Pamirą V.Viršilas Į Dušanbę išskrido Lietuvos alpinistai, pasiruošę kopti į Komunizmo viršūnę.
17.    Sportas Nr. 1971-07-22 Į Komunizmo viršūnę Autorius nenurodytas.
18.    Sportas Nr. 1971-07-29 Fedčenkos ledyne Sporto inf.
19.    Sportas Nr.176 (8661) 1971-08-03 Vėl į kalnus V.Šaduikis. Vadovas V.Šaduikis apie ekspediciją į Komunizmo viršūnę.
20.    Sportas Nr. ( ) 1971-08-14 Žygis pradėtas V.Viršilas Apie ekspediciją į Komunizmą.
21.    Sportas Nr.102 (2259) 1971-08-31 Komunizmo viršūnė įveikta! „Sporto“ Inf.
22.    Tiesa Nr. 214 (8699) 1971-09-16 Ten, kur dangų remia kalnai Vilius Šaduikis. straipsnis apie Lietuvos alpinistų įkopimą į Komunizmo viršūnę.
23.    Jonavos balsas, 1971-09-18 Lietuvos alpinistų triumfas J.Čijunskas. apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
24.    Sportas Nr. 112 (2269) 1971-09-23 Alpinisto atminimui J.Arbačiauskas.
25.    Sportas Nr. 116 (2273) 1971-10-02 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
26.    Sportas Nr. 117 (2274) 1971-10-05 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę
27.    Sportas Nr. 118 (2275) 1971-10-07 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
28.    Sportas Nr. 119 (2276) 1971-10-09 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
29.    portas Nr. 120 (2277) 1971-10-12 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
30.    Sportas Nr. 121 (2278) 1971-10-14 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę
31.    Sportas Nr. 122 (2279) 1971-10-16 Sniego ir ledynų karalystėje A.Kubilius apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.
32.    Jonavos balsas Nr. 1971-10-05 Alpinistų sąskrydis Č.Jonaitis (Nemuno alpinistų sąskrydis Neries ir Šventosios santakoje).
33.    Gimtasis kraštas Nr. 44 (248) 1971-10-28 Į pačią aukščiausią R.Augūnas. (apie įkopimą į Komunizmo viršūnę).
34.    Jonavos balsas Nr. 128 1971-10-28 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
35.    Jonavos balsas Nr. 1971-10-30 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
36.    Jonavos balsas Nr. 1971-11-02 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
37.    Jonavos balsas Nr. 1971-11-04 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
38.    Jonavos balsas Nr. 1971-11-06 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
39.    Jonavos balsas Nr. 1971-11-11 Kalnai lieka rymoti A.Jakštas.
40.    Sportas Nr. 147 (2304) 1971-12-16 Komunizmo viršūnės nugalėtojai- LTSR čempionai. V.Viršilas.
41.    Į komunizmą Nr. 147 (3028) 1971-12-14 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
42.    Į komunizmą Nr. 148 (3029) 1971-12-16 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
43.    Į komunizmą Nr. 149 (3030) 1971-12-18 Į aukščiausiąją viršūnę. A.Jakštas.
44.    Į komunizmą Nr. 150 (3031) 1971-12-21 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
45.    Į komunizmą Nr. 151 (3032) 1971-12-23 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
46.    Į komunizmą Nr. 152 (3033) 1971-12-25 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
47.    Į komunizmą Nr. 153 (3034) 1971-12-28 Į aukščiausiąją viršūnę A.Jakštas.
48.    Į komunizmą Nr. ( ) 1971- - Jam paklūsta viršūnės J.Laurinavičius (Apie alpinistą A.Jakštą).
49.    Mokslas ir gyvenimas Nr. 12 (171) 1971.12 Žygis į aukščiausią šalies viršūnę J.A.Krikštopaitis, V.Stepulis. 30-34p. Apie lietuvių kopimą į Komunizmo viršūnę
 
1972 m.
 
1.       Sportas Nr. 11 (2522) 1972-01-25 Laukia naujos aukštumos Federacijų ataskaitos Lietuvos alpinizmo federacijos ataskaitinis.
2.       Sportas Nr. 47 (2258) 1972-04-1 Pakeliui į Kazbeką. V.Viršilas.
3.       Sportas Nr. 85 (2396) 1972-07-18 Kalnų pakviesti R.Augūnas.
4.       Sportas Nr. 90 (2401) 1972-07-29 Prasidėjo Komunizmo viršūnės šturmas (TASS).
5.       Sportas Nr. 93 (2464) 1972-08-05 Milžinai pasiduoda Autorius nenurodytas.
6.       Sportas Nr. 94 (2465) 1972-08-08 Alpinistai išeina į kalnus E.Girčys.
7.       Gimtasis kraštas Nr. 1972-08-17 Lietuvos alpinistai įkopė į Komunizmo viršūnę
8.       Sportas Nr.101 (2412) 1972-08-24 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
9.       Sportas Nr.102 (2413) 1972-08-26 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę
10.    Sportas Nr.103 (2414) 1972-08-28 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
11.    Sportas Nr.110 (2419) 1972-09-14 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
12.    Sporta Nr.111 (2420) 1972-09-16 Į pačią aukščiausią J.Antanavičius 1972 m. įkopimas į Komunizmo viršūnę.
13.    Sportas Nr.112 (2423) 1972-09-19 Kaukaze ir Alpėse A.Kubilius.
14.    Sportas Nr.120 (2431) 1972-10-07 Kviečia Ariogala J.Arbačiauskas.
15.    Švyturys Nr. 19 (571) 1972-10 Ant milžino kupros R.Augūno foto reportažas Trečia Pabaltijo alpinijada Kaukaze.
16.    Gimtasis kraštas Nr. 43 (299) 1972-10-26 Užkerėjo kalnų šauksmas. R.Žilevičius Pasakojimas apie Šilutės alpinistus.
17.    Sportas Nr.134 (2445) 1972-11-11 Materhorno papėdėje Sporto interviu su D.Makausku.
18.    Sportas Nr.149(2460) 1972-12-16 Nugalėtas „Raganų lizdas“ G.Bernatonis Susumuoti Pabaltijo alpinizmo sezono rezultatai.
19.    Jonavos balsas, Nr. 1972-12-27 A. Jakštas- Pabaltijo čempionas J.Čijunskis. Pabaltijo alpinistinio sezono užbaigimas.
20.    Mokslas ir gyvenimasNr. 12 1972 Požeminis Uralas J.Krikštopaitis 31-34 P
21.    Nemunas Nr. 12 1972 Pergalės metraštis A.Dargis Apie įkopimą į Komunizmo viršūnę.