Print this page

2010 m. nuostatai


Tvirtinu:
Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentas
Saulius Barauskas

Suderinta:
Lietuvos keliautojų sąjungos pirmininkas
A. Jucevičius

2010 m. alpinizmo ir kalnų turizmo čempionato nuostatai

1. Čempionato tikslas

Populiarinti dom÷jimąsi kalnais, išrinkti geriausius įkopimus ir žygius bei juos surengusias komandas.

2. Ataskaitų pateikimas

2.1. Čempionate gali dalyvauti visi įkopimai ir žygiai bet kuriame pasaulio krašte, įvykę nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d.
2.2. Ataskaitas reikia pateikti elektroninėje PDF arba DOC elektroninėje versijoje.
2.3. Ataskaitos siunčiamos el. paštu info@alpinist.lt

3. Vadovavimas

3.1. Varžybų teisėjavimą ir nugalėtojų apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga. Patvirtinta teisėjų kolegija: Algimantas Jucevičius, Vladas Vitkauskas, Andrius Smirnovas, Kęstutis Baleišis ir Audrius Peseckas.

4. Čempionato sąlygos

4.1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
4.2. Čempionatas vykdomas keturiose klasėse:
4.2.1. Uolinė klasė (iki 3500 m.);
4.2.2. Techninė klasė (iki 6000 m);
4.2.3. Aukštuminė klasė (virš 6000 m);
4.2.4. Kalnų žygeivių klasė.
4.3. Komandos dalyvių skaičius neribojamas.
4.4. Ataskaitos apimtis ir reikalavimai nurodyti prieduose 1, 2 ir 3 (ataskaita turi atitikti Baltijos šalių BALTICUM čempionato reikalavimus, nes visos ataskaitos bus pateiktos ir tam čempionatui), žygeivių klasėje - tipinė žygio ataskaita.
4.5. Ataskaitos pateikiamos iki 2010 m. lapkričio 3 d.
4.6. Iškilmingas rezultatų paskelbimas ir apdovanojimas vyks lapkričio 19 d. uždaromąjame 2010 m. alpinizmo čempionato renginyje.

5. Nugalėtojų nustatymas

5.1. Teisėjų kolegija vertina įkopimus ir žygius pagal pateiktas ataskaitas.
5.2. Teisėjų kolegija turi teisę kreiptis į komandų dalyvius ir gauti papildomos informacijos, arba kviestis konsultantus.
5.3. Teisėjų kolegija gali išimties tvarka skirti dviem komandom vienodas vietas ir apdovanojimus.

6. Apdovanojimas

6.1. Kiekvienoje klasėje dalyviai apdovanojami:
6.1.1. I vietos - aukso medaliais ir diplomais;
6.1.2. II vietos - sidabro medaliais ir diplomais;
6.1.3. III vietos - bronzos medaliais ir diplomais.
6.2. Diplomais gali būti apdovanojami ir kitų komandų dalyviai, kuo nors pasižymėję 2010 m. sezono metu (Teisėjų kolegijos nutarimu).

7. Aprūpinimas

7.1. Čempionate komandos dalyvauja savo lėšomis. Apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija ir Lietuvos keliautojų sąjunga.

Priedai:

1. Pavyzdinė įkopimo ataskaita.
2. UIAA sudaryta įvairiose šalyse taikomų kvalifikacinių vertinimų palyginamoji lentelė.
3. UIAA patvirtinta kopimo elementų žymėjimo lentelė.

Lietuvos alpinizmo asociacija
Lietuvos keliautojų sąjunga

Lietuvos alpinizmo čempionato nuostatai pdf formate.