Print this page

2009 m. nuostatai


Tvirtinu:
Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentas
Saulius Barauskas

Suderinta:
Lietuvos keliautojų sąjungos pirmininkas
A. Jucevičius

2009 m. alpinizmo ir kalnų turizmo čempionato nuostatai

1. Čempionato tikslas

1. Populiarinti domėjimąsi kalnais, išrinkti geriausius įkopimus ir žygius bei juos surengusias komandas.

2. Ataskaitų pateikimas

1. Čempionate gali dalyvauti visi įkopimai ir žygiai bet kuriame pasaulio krašte, įvykę nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d.
2. Ataskaitas reikia pateikti elektroninėje PDF, DOC (2003 m.) ar spausdintoje versijoje.
3. Elektroninės ataiskaitos siunčiamos el. paštu info@alpinist.lt
4. Spausdintos ataskaitos pateikiamos:
4.1. Alpinizmas - adresu Rinktinės g. 2, Vilnius, Lietuvos energetikos muziejus, vyr. teisėjui Viliui Šaduikiui (tel. 8-682 63265) arba vyr. sekretoriui Baliui Binkauskui (tel. 8-5 2732389);
4.2. Kalnų turizmas - Keliautojų sąjunga, Žemaitės g. 6, Algimantui Jucevičiui (tel. 8-5 2335930, 8-687 94513).

3. Vadovavimas

1. Varžybų teisėjavimą ir nugalėtojų apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga. Patvirtinta teisėjų kolegija: Vilius Šaduikis (pirmininkas), Balys Binkauskas (sekretorius), Algimantas Jucevičius, Arūnas Šukys, Saulius Žiaukas.

4. Čempionato sąlygos

1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
2. Čempionatas vykdomas keturiose klasėse:
2.1. Uolinė klasė (iki 3500 m.);
2.2. Techninė klasė (iki 6 000 m);
2.3. Aukštuminė klasė (virš 6 000 m);
2.4. Kalnų žygeivių klasė.
3. Komandos dalyvių skaičius neribojamas.
4. Ataskaitos apimtis ir reikalavimai nurodyti prieduose 1, 2 ir 3 (ataskaita turi atitikti Baltijos šalių BALTICUM čempionato reikalavimus, nes visos ataskaitos bus pateiktos ir tam čempionatui), žygeivių klasėje - tipinė žygio ataskaita.
5. Ataskaitos pateikiamos iki 2009 m. lapkričio 3 d.
6. Iškilmingas rezultatų suvedimas ir apdovanojimas vyks lapkričio 21 d. renginyje BALTICUM 2009.

5. Nugalėtojų nustatymas

1. Teisėjų kolegija vertina įkopimus ir žygius pagal pateiktas ataskaitas.
2. Teisėjų kolegija turi teisę kreiptis į komandų dalyvius ir gauti papildomos informacijos, arba kviestis konsultantus.
3. Teisėjų kolegija gali išimties tvarka skirti dviem komandom vienodas vietas ir apdovanojimus.

6. Apdovanojimas

1. Kiekvienoje klasėje dalyviai apdovanojami:
1.1. I vietos - aukso medaliais ir diplomais;
1.2. II vietos - sidabro medaliais ir diplomais;
1.3. III vietos - bronzos medaliais ir diplomais.
2. Diplomais gali būti apdovanojami ir kitų komandų dalyviai, kuo nors pasižymėję 2009 m. sezono metu (Teisėjų kolegijos nutarimu).

7. Aprūpinimas

1. Čempionate komandos dalyvauja savo lėšomis. Apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija ir Lietuvos keliautojų sąjunga.

Priedai:
Pavyzdinė įkopimo ataskaita.
UIAA sudaryta įvairiose šalyse taikomų kvalifikacinių vertinimų palyginamoji lentelė.
UIAA patvirtinta kopimo elementų žymėjimo lentelė.

Lietuvos alpinizmo asociacija

Lietuvos keliautojų sąjunga

Priedas 1 Pavyzdinė įkopimo ataskaita

Pilnai paruoštą ataskaitą sudaro:

I. Įkopimo pasas:
kalnų rajonas, valstybė,
viršūnės pavadinimas, aukštis, maršrutas,
sunkumo kategorija (žiūr. Priedą 2),
maršruto charakteristika (uolos, sniegas, ledas, kombinuotas),
maršruto aukščių skirtumas ir ilgis,
atskirų techninių dalių ilgiai ir statumas,
bendras maršruto statumas,
techniškai sudėtingų vietų aprašymas,
laikas, praleistas įkopime; nakvynių skaičius ir vietos,
starto laikas iš bazinės stovyklos, į maršrutą, viršūnė, maršruto pabaiga, grįžimas į bazinę stovyklą,
meteorologinės sąlygos,
Informacija apie grupės vadovą ir narius.

II. Maršruto aprašymas:
viršūnės nuotrauka su parodytu maršrutu,
sienos nuotrauka su pažymėtu maršrutu (jeigu įkopimas sieninis)
atskirų maršruto atkarpų nuotraukos,
maršruto profilio schema,
kalnų rajono panoraminė nuotrauka,
kalnų žemėlapis arba shema,
aklimatizaciniai ir treniruotiniai įkopimai,
maršruto scema UIAA simbolikoje (žiūr. Priedą 3), nurodant atkarpų ilgį, sunkumą ir naudotą inventorių,
maršruto aprašymas, nurodant atkarpas,
taktiniai komandos veiksmai,
maršruto sunkiausi momentai,
informacija apie nakvynių sąlygas,
maršruto stovis (pvz: apledėjęs, snieguotas ir t. t), oro sąlygos,
maršrute esama įranga (atramos, trosai) saugumui užtikrinti,
dalyvių nuotraukos.

Priedas 2 UIAA SUDARYTA ĮKOPIMŲ ĮVAIRIOSE ŠALYSE TAIKOMŲ KVALIFIKACINIŲ VERTINIMŲ PALYGINAMOJI LENTELĖ

Priedas 3 UIAA PATVIRTINTA KOPIMO ELEMENTŲ ŽYMĖJIMO LENTELĖ

Lietuvos alpinizmo čempionato nuostatai (LT) .pdf .doc .html

Pavyzdinė ataskaita (LT) .pdf