Print this page

2006 m. nuostatai


Tvirtinu:
Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentas
M. Pulkauninkas
 
2006 M. PABALTIJO ŠALIŲ XXXXVIII-OJO ALPINIZMO IR KALNŲ TURIZMO ČEMPIONATO NUOSTATAI
 
1.       Čempionato tikslas
Populiarinti alpinizmą ir kalnų keliautojų sportą, skatinti domėjimąsi kalnais, išrinkti geriausius įkopimus ir žygius bei juos surengusias komandas.
 
2.       Vieta ir laikas
Čempionate gali dalyvauti visi įkopimai ir žygiai bet kuriame pasaulio krašte, įvykę nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. lapkričio 15 d. Ataskaitų vertinimas ir čempionatas vyks 2006 m. lapkričio 25 d. sporto ir laisvalaikio centre „Neo Kaunas“, adresas Savanorių pr. 350, Kaunas.
 
3.       Vadovavimas
3.1. Čempionato teisėjavimą ir nugalėtojų apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija.
3.2. Čempionatą įgyvendina VŠĮ „Kauno laipiojimo uolomis sporto klubas“, direktorius Saulius Žiaukas (mob. tel. +370 680 16672, el. paštas: info@climbingclub.lt, www.climbingclub.lt).
3.3. Čempionato vyr. teisėjas Vilius Šaduikis (tel. +370 5 275 20 85, mob. tel. +370 682 63265).
 
4.       Čempionato sąlygos
4.1. Čempionate gali dalyvauti visi Pabaltijo šalių piliečiai ir nuolatiniai gyventojai.
4.2. Čempionatas vykdomas keturiose klasėse:
a)       uolinė klasė (iki 3 500 m);
b)       techninė klasė (iki 6 000 m);
c)       aukštuminė klasė (virš 6 000 m);
d)       kalnų žygeivių klasė.
4.3. Komandas sudaro:
a)       ne daugiau kaip 8 dalyviai uolinėje ir techninėje klasėse;
b)       ne daugiau kaip 12 dalyvių aukštuminėje ir kalnų žygeivių klasėse.
4.4. Ataskaitos apimtis – įkopimo pasas su būtina viršūnės nuotrauka ir pažymėtu įkopimo maršrutu, žygeivių klasėje – tipinė žygio ataskaita.
4.5. Ataskaitos pateikiamos teisėjų kolegijai iki 2006 m. lapkričio 25 d. 12.00 val.
 
5.       Nugalėtojų nustatymas
5.1. Nugalėtojus nustato teisėjų kolegija. Teisėjų kolegiją sudaro 6 nariai,po 2 narius iš kiekvienos šalies.
5.2. Teisėjų kolegija vertina įkopimus ir žygius pagal pateiktas ataskaitas bei šalių atstovų ir dalyvaujančių komandų pateiktą papildomą informaciją.
5.3. Teisėjų kolegija nustato nugalėtojus slaptu balsavimu arba bendru sutarimu.
5.4. Savo nuožiūra teisėjų kolegija gali skirti papildomus prizus (maršruto originalumas ar naujumas, ataskaitos kokybė ir pan.).
5.5. Kiekvienoje klasėje yra išrenkami trys geriausi kiekvienos šalies maršrutai: pirmoji vieta vertinama 10 taškų, antroji – 8 taškais, trečioji – 7 taškais ir t.t. Surinkus vienodai taškų, pirmenybė skiriama šaliai, laimėjusiai daugiausiai pirmų vietų, tada antrų vietų ir t.t.
 
6.       Apdovanojimas
Kiekvienoje klasėje dalyviai ir komandos, užėmusios prizines vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais.
 
7.       Paraiškų ir protestų pateikimas
Teisėjų kolegijai pateiktos raštiškos ataskaitos atitinka paraišką. Teisėjų kolegijos vertinimo apeliacijos yra priimamos 2 (dvi) valandas po rezultatų paskelbimo. Trys papildomi nariai (po vieną iš kiekvienos šalies) bus papildomai įtraukti į teisėjų kolegiją įvertinti gautas apeliacijas.
 
8.       Aprūpinimas
Čempionate komandos dalyvauja savo lėšomis. Dalyvavimo mokestis vienam asmeniui yra 10 EUR (35 Lt). Kiekvienos šalies 2 teisėjų kolegijos nariai ir nacionalinių alpinizmo asociacijų prezidentai yra atleidžiami nuo dalyvavimo mokesčio.