Print this page

2006 m. nuostatai


Tvirtinu:
Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentas
M. Pulkauninkas
 
Suderinta:
Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas
A. Jucevičius
 
2006 M. LIETUVOS ALPINIZMO IR KALNŲ TURIZMO ČEMPIONATO NUOSTATAI
 
1.       Čempionato tikslas
Populiarinti alpinizmą ir kalnų keliautojų sportą, skatinti domėjimąsi kalnais, išrinkti geriausius įkopimus ir žygius bei juos surengusias komandas.
 
2.       Vieta ir laikas
Čempionate gali dalyvauti visi įkopimai ir žygiai bet kuriame pasaulio krašte, įvykę nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. spalio 30 d. Ataskaitas galima įteikti vyr. teisėjui Viliui Šaduikiui (Žvejų g. 14a, Lietuvos energetikos muziejus) arba Lietuvos keliautojų sąjungai (Žemaitės g. 6 , tel. 2335930).
 
3.       Vadovavimas
Varžybų teisėjavimą ir nugalėtojų apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga.
 
4.       Čempionato sąlygos
4.1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
4.2. Čempionatas vykdomas keturiose klasėse:
a)       uolinė klasė (iki 3 500 m);
b)       techninė klasė (iki 6 000 m);
c)       aukštuminė klasė (virš 6 000 m);
d)       kalnų žygeivių klasė.
4.3. Komandos dalyvių skaičius neribojamas.
4.4. Ataskaitos apimtis – įkopimo pasas su būtina viršūnės nuotrauka (I priedas),žygeivių klasėje – tipinė žygio ataskaita.
4.5. Ataskaitos pateikiamos iki 2006 m. lapkričio 3 d.
 
5.       Nugalėtojų nustatymas
5.1. Teisėjų kolegija vertina įkopimus ir žygius pagal pateiktas ataskaitas.
5.2. Teisėjų kolegija turi teisę kreiptis į komandų dalyvius ir gauti papildomos informacijos, arba kviestis konsultantus.
5.3. Teisėjų kolegija gali išimties tvarka skirti dviem komandom vienodas vietas ir apdovanojimus.
 
6.       Apdovanojimas
Kiekvienoje klasėje dalyviai ir komandos, užėmusios prizines vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Teisėjų kolegijos nutarimu, diplomais gali būti apdovanojami ir kitų komandų dalyviai, kuo nors pasižymėję 2006 m. sezono metu.
 
7.       Aprūpinimas
Čempionate komandos dalyvauja savo lėšomis. Apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija ir Lietuvos keliautojų sąjunga.
 
8.       Priedai
I Priedas: Reikalavimai įkopimų pasui.
 
 
2006 M. LIETUVOS ALPINIZMO IR KALNŲ TURIZMO ČEMPIONATO NUOSTATŲ
I PRIEDAS
 
REIKALAVIMAI ĮKOPIMŲ PASUI
 
 
 
1.       Įkopimo pase nurodoma:
1.1. valstybė, kalnų rajonas, viršūnė, jos aukštis;
1.2. maršruto pavadinimas (arba) kryptis). Būtina nurodyti, jei tai pirmasis įkopimas.
1.3. jeigu yra galimybė, nurodyti maršruto sudėtingumą pagal UIAA (gali būti Rusijos);
1.4. komandos dalyviai.
 
2.       Nuotrauka ir įkopimo rajono schema. Nuotraukoje (jų gali būti keletas) būtina nurodyti maršrutą. Gali būti nuotraukos ar schemos, parodančios atskirų vietų sudėtingumą. Schemoje būtina parodyti nueitą maršrutą.
 
3.       Papildoma informacija. Gali būti pateikta papildoma informacija, turėjusi įtaką įkopimui: meteorologinės sąlygos, sudėtingų vietų įveikimo metodai, taktiniai variantai, nusileidimas, stebėtojai ir kita.