Print this page

2005 m. nuostatai


Tvirtinu:
Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentas
A. Asevičius
 
Suderinta:
Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas
A. Jucevičius
 
2005 M. LIETUVOS ALPINIZMO IR KALNŲ TURIZMO ČEMPIONATO NUOSTATAI
 
Čempionato tikslas – populiarinti alpinizmą ir kalnų keliautojų sportą, skatinti domėjimąsi kalnais, išrinkti geriausius įkopimus ir žygius bei juos surengusias komandas.
 
1. Vieta ir laikas
Čempionate gali dalyvauti visi įkopimai ir žygiai bet kuriame pasaulio krašte, įvykę nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2005 m. spalio 15 d. Ataskaitas galima įteikti vyr. teisėjui Viliui Šaduikiui (Žvejų g. 14a, Lietuvos energetikos muziejus) arba Keliautojų sąjungai (Žemaitės g. 6 , tel. 2335930).
 
2. Vadovavimas
Varžybų teisėjavimą ir nugalėtojų apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga.
 
3. Čempionato sąlygos
3.1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
3.2. Čempionatas vykdomas trijose klasėse:
a) techninė klasė (iki 6000 m),
b) aukštuminė klasė (virš 6000 m),
c) kalnų žygių klasė.
3.3. Komandos dalyvių skaičius neribojamas.
3.4. Ataskaitos apimtis – įkopimo pasas su būtina viršūnės nuotrauka (priedas 1)žygių klasėje – tipinė žygio ataskaita.
3.5. Ataskaitos pateikiamos iki 2005 m. lapkričio 15 d.
 
4. Nugalėtojų nustatymas
4.1. Teisėjų kolegija vertina įkopimus ir žygius pagal pateiktas ataskaitas.
4.2. Teisėjų kolegija turi teisę kreiptis į komandų dalyvius ir gauti papildomos informacijos, arba kviestis konsultantus.
4.3. Teisėjų kolegija gali išimties tvarka skirti dviem komandom vienodas vietas ir apdovanojimus.
 
5. Apdovanojimas
Kiekvienoje klasėje dalyviai ir komandos, užėmusios prizines vietas, apdovanojami atitinkamo laipsnio medaliais ir diplomais. Diplomais gali būti apdovanojami ir kitų komandų dalyviai, kuo nors pasižymėję 2005 m. sezono metu (Teisėjų kolegijos nutarimu).
 
6. Aprūpinimas
Čempionate komandos dalyvauja savo lėšomis. Apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija ir Lietuvos keliautojų sąjunga.
 
Priedas
 
Reikalavimai įkopimų pasui
 
1. Įkopimo pase nurodoma:
a) valstybė, kalnų rajonas, viršūnė, jos aukštis;
b) maršruto pavadinimas (arba) kryptis). Būtina nurodyti, jei tai pirmasis įkopimas.
c) jeigu yra galimybė, nurodyti maršruto sudėtingumą pagal UIAA (gali būti Rusijos);
d) komandos dalyviai.
 
2. Nuotrauka ir įkopimo rajono schema. Nuotraukoje (jų gali būti keletas) būtina nurodyti maršrutą. Gali būti nuotraukos ar schemos, parodančios atskirų vietų sudėtingumą. Schemoje būtina parodyti nueitą maršrutą.
 
3. Papildoma informacija. Gali būti pateikta papildoma informacija, turėjusi įtaką įkopimui: meteorologinės sąlygos, sudėtingų vietų įveikimo metodai, taktiniai variantai, nusileidimas, stebėtojai ir kt.