Print this page

1979 m. protokolas


I979 m.

XIX Lietuvos alpinizmo čempionatas:

1.Bodchana (Fanai, 5304 m.), 5B.
R. Cicėnas, V. Čapkevičius, K. Karčiauskas, S. Stryla, A. Svirskis.

2. Kontraforsas 4600 - Žalgirio v. traversas (Tian Šanis), 5B.
I grupė: J. Daugvila, A. Mozūraitytė, V. Šaduikis.
II grupė (įkopimas 4600 kontraforsu).A. Migla, J. Jurgelionis, O. Tamulėnaitė.

3. Festivalinė - Drambliukas v. traversas, (Tian Šanis), 5B.
V. Bitinas, J. Muliuolis, V. Paplauskas.

Lietuvos alpinistų rinktinė: Z. Blažaitis, L. Buika, R. Misiukevičius, A. Šukys įkopė į Bodchana (Fanai, 5304 m.), 6 s. k. (Baltijos šalių čempionate - I vieta).