Labdaros ir paramos fondas "Kalnų pašaukti" pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą ir fondo įstatus teikia paramą fondo įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

Šiuo metu dėl ribotų finansinių galimybių paramos teikimas yra minimalus.

Tačiau jeigu Jūs vykdote ar planuojate vykdyti projektus, atitinkančius labdaros ir paramos fondo "Kalnų pašaukti" įstatuose numatytus tikslus, esate užsiregistravę paramos gavėjais ir Jums reikalinga parama vykdomiems projektams, parašykite mums su detaliu projekto aprašymu ir trūkstama suma, ir mes būtinai apsvarstysime Jūsų prašymą ir pasistengsime Jums padėti.