Print this page

Naujienos


03/02/2009

Lietuvos boulderingo taurės '2009 III etapas Klaipėdoje


Šiemet vykdomų Lietuvos boulderingo taurės '2009 /laipiojimo uolomis varžybų/ III etapas vyks 2009 m. kovo 14 d. Klaipėdoje, Klaipėdos MSC /moksleivių saviraiškos centro/ kalnų sporto salėje adresu Strėvos g. 5, Klaipėda. Visa informacija varžybų nuostatuose:

2009 m. LIETUVOS BOULDERINGO TAURĖS
III etapo Klaipėdoje
N U O S T A T A I

Tikslas:
Lietuvoje pristatyti bei populiarinti galimybę užsiimti laipiojimouolomis sportu. Pristatyti laipiojimo varžybų rūšį - boulderingą;
Inicijuoti bei pristatyti laipiojimą kaip pilnavertę sporto šaką.Vykdyti varžybų ciklą - 2009 m. Lietuvos Boulderingo Taurė;
Kelti sportininkų sportinio ir techninio pasiruošimo lygį, skaičiuoti jųreitingą, ruošti sportininkus Tarptautinėms varžyboms;
Padėti spręsti jaunimo užimtumo problemas.

Laikas: 2009 m. kovo 14d. (šeštadienį). Registracija 10:00 - 10:30.Varžybų pradžia (pirmieji startai) -11:00 val. Pabaiga priklausomai nuodalyvių skaičiaus 19:00 - 20:00 val.

Vieta: Klaipėdos MSC laipiojimo uolomis salė. Adresas: Strėvos g. 5,Klaipėda.

Organizatoriai ir teisėjai: Klaipėdos MSC turizmo skyrius ir Klaipėdoskalnų sporto klubas. Vyriausias varžybų teisėjas - Edmundas Tilvikas, trasųrengėjas - Sergejus Kozliuk.

Dalyviai: kviečiami visi norintys. Dalyviai skirstomi į tokius pogrupius:
- A grupė - gimę 1991 m. ir vyresni (sportininkai);
- B grupė - gimę 1991 m. ir vyresni (mėgėjai);
- C grupė - gimę 1992 - 1994 m. imtinai;
- D grupė - gimę 1995 - 1997 m. imtinai;
- E grupė - gimę 1998 ir jaunesni.

Teisėjavimas ir taisyklės: varžybos vykdomos remiantis Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos iniciatyvių laipiotojų klubų suderintomis 2009 m. Lietuvos Boulderingo Taurės - varžybų ciklo bei boulderingo rungties taisyklėmis(taisykles ir nuostatus galite rasti adresu www.onsight.lt) bei papildomomissąlygomis ir taisyklėmis, sutartomis varžybų vietoje.

Preliminari programa, etapai :·
10:00 - 10:30 - Registracija;·
10:30 - 11:00 - Starto tvarkos, taisyklių,saugumo, atsakomybės aiškinimas, kt. informacija;·
11:00 - A grupės startas - atrankinis etapas (atviras);·
xx:xx - kitų pogrupių atrankiniai - finaliniaietapai (atviri) - pogrupiai startuoja tokia eilės tvarka: C, E, D, B;(preliminarus starto laikas pagal grupes bus nustatytas po išankstinėsregistracijos, šiose grupėse, išskyrus C grupę, dalyviai varžosi vienuetapu);·
xx:xx - A ir C grupių finalas (uždaras;preliminarus finalo starto laikas bus nustatytas po išankstinėsregistracijos);·
~19:00 - 20:00 - prizininkų apdovanojimai.Varžybų pabaiga.

Apdovanojimai: Apdovanojamos 1 - 3 vietos atskirose amžiaus grupėse,atskirai tarp vyrų ir moterų. Apdovanojama atitinkamo laipsnio diplomais beidovanėlėmis.

Registracija, mokestis: Dalyviai registruojasi iš anksto iki 2009 m. kovo12 d. (ketvirtadienio) imtinai nurodytu elektroninio pašto adresu arbatelefonu pranešant vardą, pavardę, gimimo metus ir grupę. Galima paraiškąsiųsti ir faksu 8-46-341 779. Starto mokestis žmogui užsiregistravus išanksto: A grupė - 15 Lt; B, C ir D grupės - 10 Lt, E grupė - 5 Lt. Dalyviuinepasirūpinus išankstine registracija mokestis didinamas 50%.

Smulkesnė informacija teikiama bei registracija: Tel. nr.: +370-652-37981 (dėl registracijos /E.Tilvikas), +370-698-26248(dėl trasų /S.Kozliuk).

El. paštas: klaipedos.ksk@gmail.com; edmundas.tilvikas@gmail.com, http://www.kalnusportas.lt/; www.kmsc.ku.lt

Nuostatus galima laikyti oficialiu kvietimu dalyvauti varzybose. Jei kam reikalinga papildoma informacija, rasykite arba skambinkite.

Edmundas Tilvikas
+370-652-37981
edmundas.tilvikas@gmail.com
klaipedos.ksk@gmail.com
http://www.kalnusportas.lt/
http://www.okjaunyste.lt/