Labdaros ir paramos fondo "Kalnų pašaukti" gaunama parama naudoja pagal Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos įstatymą fondo "Kalnų pašaukti" įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

Labdaros ir paramos fondo "Kalnų pašaukti" įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti šiuo metu fondas vykdo keturis projektus:
1. kalnai.lt
2. Saugūs kalnai
3. Sniegynų tigras
4. Sportinio meistriškumo kėlimas

Visi fondo darbuotojai dirba pagal savanoriškų darbų atlikimo sutartį ir fondo darbuotojams atlyginimai nėra mokami.

Su fondo metinėmus finansinėmis ataskaitomis galite susipažinti šios svetainės dalyje "Ataskaitos ir finansinė atskaitomybė".