Projekto aprašymas:
 
Labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti“ (toliau – „fondas“) projektas „Lietuvos alpinistų sportinio meistriškumo kėlimas“ apima visumą metodų ir priemonių, skirtų kelti Lietuvos alpinistų, uolų ir ledo laipiotojų sportinį meistriškumą iki pasaulinio lygio.
 
Projekto tikslai:
 
1.       Kelti Lietuvos alpinistų, uolų ir ledo laipiotojų sportinį meistriškumą.
 
Projektas atitinka šiuos fondo įstatuose numatytus tikslus:
 
1.       Lietuvos vardo reprezentavimas, tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei ekspedicijose (fondo įstatų 2.2.4. punktas);
2.       Alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo kelionių, sportinių žygių, mokslinių-tiriamųjų, pažintinių ekspedicijų rengimas (fondo įstatų 2.2.7. punktas);
3.       Lietuvos alpinistų sportinio meistriškumo kėlimas, teorinių žinių gilinimas bei praktinių įgūdžių formavimas ir tobulinimas, organizuojant ir remiant alpinizmo mokyklas, sporto varžybas, sporto stovyklas, rengiant seminarus bei konferencijas, stažuojantis užsienyje (fondo įstatų 2.2.9. punktas);
4.       Mokymo programų, metodinės medžiagos rengimas, praktinių užsiėmimų organizavimas (fondo įstatų 2.2.10. punktas);
5.       Metodinės paramos teikimas savarankiškai besitreniruojantiems bei keliaujantiems asmenims, aprūpinimas reikalingu inventoriumi (fondo įstatų 2.2.11. punktas);
6.       Kalnų kelionių technikos ir uolų laipiojimo instruktorių rengimo bei kvalifikacijos kėlimo programų rengimas ir aprobavimas, atestavimo tvarkos nustatymas bei įgyvendinimas (fondo įstatų 2.2.12. punktas).
 
Projekto įgyvendinimo priemonės:
 
1.       Organizuoti ir remti alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo keliones, sportinius žygius, mokslines-tiriamąsias ir pažintines ekspedicijas, dalyvauti ir remti dalyvavimą tarptautiniuose projektuose bei ekspedicijose;
2.       Organizuoti ir remti alpinizmo mokyklas, sporto varžybas, sporto stovyklas, rengti seminarus bei konferencijas, dalyvauti ir remti stažuotes užsienyje;
3.       Rengti mokymo programas, metodinę medžiagą, organizuoti praktinius užsiėmimus;
4.       Teikti metodinę paramą savarankiškai besitreniruojantiems bei keliaujantiems asmenims;
5.       Rengti ir aprobuoti kalnų kelionių technikos ir uolų laipiojimo instruktorių rengimo bei kvalifikacijos kėlimo programas, nustatyti bei įgyvendinti atestavimo tvarką.