Projekto aprašymas:
 
Labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti“ (toliau – „fondas“) projekto „Saugūs kalnai“ sudedamosios dalys yra:
1.       Inventorius alpinistams;
2.       Ryšys kalnuose;
3.       Saugumo priemonės.
 
Projekto tikslai:
 
1.       Nelaimingų atsitikimų kalnuose prevencija;
2.       Supažindinti visuomenę su kalnuose kylančiais pavojais būdais, kaip sumažinti pavojaus tikimybę;
3.       Kelti Lietuvos alpinistų keliavimo kultūrą, skatinti saugų ir komandinį sportavimo bei keliavimo būdą;
4.       Užtikrinti operatyvų visuomenės informavimą apie sportininkų pasiekimus ir
5.       Užtikrinti sportininkų tarpusavio ryšį.
 
Projektas atitinka šiuos fondo įstatuose numatytus tikslus:
 
1.       Visuomenės ir alpinistų švietimas apie nelaimingus atsitikimus kalnuose bei jų prevenciją, aprūpinimas saugumo priemonėmis, gelbėjimo darbų organizavimas, saugumo reikalavimų užtikrinimas vykdant sportinius, mokslinius, rekreacinius projektus (fondo įstatų 2.2.3. punktas);
2.       Techninių alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo pasiekimų diegimas, aprūpinimas pažangiausiu ir saugiausiu inventoriumi (fondo įstatų 2.2.8. punktas);
3.       Mokymo programų, metodinės medžiagos rengimas, praktinių užsiėmimų organizavimas (fondo įstatų 2.2.10. punktas);
4.       Metodinės paramos teikimas savarankiškai besitreniruojantiems bei keliaujantiems asmenims, aprūpinimas reikalingu inventoriumi (fondo įstatų 2.2.11. punktas).
 
Projekto įgyvendinimo priemonės:
 
1.       Knygų, periodinės spaudos, metodinės informacijos pavidalu bei dalyvaujant apmokymuose ir stažuotėse surinkti metodinę ir praktinę informaciją apie naujausią ir pažangiausią alpinizmo inventorių, saugumo reikalavimus, nelaimingus atsitikimus kalnuose ir jų prevenciją, ryšio priemones ir kita ir pateikti šią informaciją suinteresuotiems asmenims internetiniame puslapyje www.kalnai.lt ir praktinių uzsiėmimų metu;
2.       Įsigyti, supažindinti ir aprūpinti alpinistus bei kitus suinteresuotus asmenis naujausiu ir pažangiausiu alpinistiniu inventoriumi;
3.       Įsigyti, supažindinti ir aprūpinti alpinistus bei kitus suinteresuotus asmenis patikimomis ryšio priemonėmis;
4.       Įsigyti, supažindinti ir aprūpinti alpinistus bei kitus suinteresuotus asmenis saugumo priemonėmis.