Projekto aprašymas:
 
Labdaros ir paramos fondo „Kalnų pašaukti“ (toliau – „fondas“) projektas „Kalnai.lt“ apima internetinio puslapio www.kalnai.lt (www.mountain.lt anglų kalba) sukūrimą, kuriame pateikiama informacija apie:
1.       Pasaulio kalnus ir uolų bei ledo laipiojimo rajonus;
2.       Alpinizmą, uolų laipiojimą, ledo laipiojimą, kalnų turizmą ir kitas kalnų sporto šakas (slidinėjimą, snieglentes, kalnų dviračius, paraparnius, plaukimą kalnų upėmis, speleologiją ir kitas);
3.       Naudingą informaciją keliaujant į kalnus (informacija apie inventorių, mediciną, lavinų pavojų, ekologiją, mitybą, ryšio priemones, orientavimąsi, fotografavimą ir kt.);
4.       Kitą susijusią informaciją (biografijas, interviu, apžvalgas ir dienoraščius, jumorą, fotogaleriją ir kt.)
 
Ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvos alpinizmo ir uolų bei ledo laipiojimo istorijai, paveldui, vystymuisi ir dabarčiai.
 
Projekto tikslai:
 
1.       Supažindinti visuomenę su kalnų sporto šakomis – alpinizmu, uolų bei ledo laipiojimu, kalnų turizmu ir kitomis;
2.       Populiarinti kalnų sporto šakas;
3.       Pateikti kalnų sporto šakų istoriją ir vystymąsi;
4.       Pateikti naujienas apie Lietuvos ir pasaulio kalnų sportininkų pasiekimus ir vystymąsi;
5.       Pateikti metodinę informaciją apie kalnų sporto inventorių, techniką, taktiką, treniruotes, saugumo reikalavimus ir nelaimingų atsitikimų prevenciją, ekologiją kalnuose ir kt.;
6.       Pateikti informaciją apie kalnus, kalnodarą, kalnų regionus ir laipiojimo maršrutus;
7.       Reprezentuoti Lietuvą ir Lietuvos alpinizmą bei kitas kalnų sporto šakas užsienio šalių gyventojams.
 
Projektas atitinka šiuos fondo įstatuose numatytus tikslus:
 
1.       Naujų laisvalaikio ir rekreacijos koncepcijų formavimas, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo skatinimas (fondo įstatų 2.2.1. punktas);
2.       Alpinizmo, uolų laipiojimo ir ledo laipiojimo populiarinimas (fondo įstatų 2.2.2. punktas);
3.       Visuomenės ir alpinistų švietimas apie nelaimingus atsitikimus kalnuose bei jų prevenciją (fondo įstatų 2.2.3. punktas);
4.       Lietuvos vardo reprezentavimas, tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas (fondo įstatų 2.2.4. punktas);
5.       Kalnų švarinimas, aplinkosauginių projektų inicijavimas ir rėmimas (fondo įstatų 2.2.5. punktas);
6.       Sveikos gyvensenos ir aktyvaus gyvenimo būdo propagavimas (fondo įstatų 2.2.6. punktas);
7.       Lietuvos alpinistų sportinio meistriškumo kėlimas, teorinių žinių gilinimas rengiant seminarus bei konferencijas, stažuojantis užsienyje (fondo įstatų 2.2.9. punktas);
8.       Mokymo programų, metodinės medžiagos rengimas (fondo įstatų 2.2.10. punktas);
9.       Metodinės paramos teikimas savarankiškai besitreniruojantiems bei keliaujantiems asmenims (fondo įstatų 2.2.11. punktas).
 
Projekto įgyvendinimo priemonės:
 
1.       Įsigyjant, prenumeruojant ir kitais būdais knygų, žurnalų, straipsnių, pašto ženklų ir kitų filatelinių bei numizmatinių priemonių ir kitais pavidalais surinkti istorinę, metodinę, pažintinę, pramoginę medžiagą, susijusią su kalnais ir kalnų sporto šakomis, ir pateikti šią informaciją internetiniame puslapyje www.kalnai.lt.