Vaidotas Vitkauskas (1983-2010)

Norime Jį prisiminti tokį, kokį matydavome būdami šalia, keliaudami ir bendraudami: santūrų, ramų, daug nekalbantį, dažnai besišypsantį, o artimiausiems draugams - atsivėrusį ir linksmą.

Gimė 1983 m. Vilniuje, baigė Vilniaus tiksliųjų, gamtos ir technikos mokslų licėjų, mėgo matematiką, dalyvavo Lietuvos ir tarptautinėse moksleivių matematikos ir fizikos olimpiadose, grojo fleita...

Studijavo Vilniaus Universitete matematiką, grojo birbyne Universiteto dainų ir šokių ansamblyje, žaidė futbolą, krepšinį, sportinį bridžą. Po studijų dirbo programuotoju.

2007 m. Tėvo ir draugų paskatintas iškeliavo į kalnus, kuriuos pamilo taip pat stipriai, kaip ir muziką, sportą ar matematiką.

Giliai užjaučiame Tėvus, visus artimuosius ir draugus, kurie mylėjo Vaidotą kaip puikų sūnų ir pažinojo kaip pasiaukojantį bičiulį. Prašome sukalbėti maldelę už jo vėlę, jo atminimui.

Vaidotas Vitkauskas bus pašarvotas šeštadienį, vasario 20 d. Vilniaus laidojimo rūmuose, Olandų g. 22. Lankymas vasario 20 d. (šeštadienį) nuo 16 iki 22 val. ir vasario 21 d. (sekmadienį) nuo 8 iki 14 val. Karstas išnešamas 14 val. Laidojamas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

Šv. Mišios aukojamos vasario 20 d. (šeštadienį) 18 val. Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.

Prašytume lėšas, paprastai skiriamas gėlėms ir vainikams, pervesti Labdaros ir paramos fondui "Vaikų saulutė" (įmonės kodas 295778170, sąsk. Nr. LT407300010082091212 AB banke Swedbank). Norintieji asmeniškai paaukoti grynais pinigais aukų dėžutę ras laidojimo rūmuose. Surinktos lėšos skiriamos paremti studentams iš sunkiai besiverčiančių šeimų.

Nuoširdus ačiū Jums visiems.
Vaidoto draugai.
Vilnius, 2010 02 19