Tvirtinu:
Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentas
Saulius Vilius

Suderinta:
Lietuvos keliautojų sąjungos prezidentas
A. Jucevičius

2008 M. LIETUVOS ALPINIZMO IR KALNŲ TURIZMO ČEMPIONATO NUOSTATAI

Čempionato tikslas
Populiarinti domėjimąsi kalnais, išrinkti geriausius įkopimus ir žygius bei juos surengusias komandas.

1. Vieta ir laikas
Čempionate gali dalyvauti visi įkopimai ir žygiai bet kuriame pasaulio krašte, įvykę nuo 2007 m. lapkričio 1 d. iki 2008 m. spalio 31 d. Ataskaitas galima įteikti vyr. teisėjui Viliui Šaduikiui (Žvejų g. 14a, Lietuvos energetikos muziejus) arba Keliautojų sąjungai (Žemaitės g. 6 , tel. 2335930).

2. Vadovavimas
Varžybų teisėjavimą ir nugalėtojų apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija kartu su Lietuvos keliautojų sąjunga. Patvirtinta teisėjų kolegija: Vilius Šaduikis (pirmininkas), Balys Binkauskas (sekretorius), Algimantas Jucevičius, Arūnas Šukys, Saulius Žiaukas.

3. Čempionato sąlygos
3.1. Čempionate gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.
3.2. Čempionatas vykdomas keturiose klasėse:
a) uolinė klasė (iki 3 500 m);
b) techninė klasė (iki 6 000 m);
c) aukštuminė klasė (virš 6 000 m);
d) kalnų žygeivių klasė.
3.3. Komandos dalyvių skaičius neribojamas.
3.4. Ataskaitos apimtis – įkopimo pasas su būtina viršūnės nuotrauka (I priedas), žygeivių klasėje – tipinė žygio ataskaita.
3.5. Ataskaitos pateikiamos iki 2008 m. lapkričio 5 d.
3.6. Iškilmingas rezultatų suvedimas planuojamas lapkričio 27 d. Vilniuje.

4. Nugalėtojų nustatymas
4.1. Teisėjų kolegija vertina įkopimus ir žygius pagal pateiktas ataskaitas.
4.2. Teisėjų kolegija turi teisę kreiptis į komandų dalyvius ir gauti papildomos informacijos, arba kviestis konsultantus.
4.3. Teisėjų kolegija gali išimties tvarka skirti dviem komandom vienodas vietas ir apdovanojimus.

5. Apdovanojimas
Kiekvienoje klasėje dalyviai apdovanojami:
I vietos - aukso medaliais ir diplomais;
II vietos - sidabro medaliais ir diplomais;
III vietos - bronzos medaliais ir diplomais
Diplomais gali būti apdovanojami ir kitų komandų dalyviai, kuo nors pasižymėję 2008 m. sezono metu (Teisėjų kolegijos nutarimu).

6. Aprūpinimas
Čempionate komandos dalyvauja savo lėšomis. Apdovanojimą organizuoja Lietuvos alpinizmo asociacija ir Lietuvos keliautojų sąjunga.

Priedas: Reikalavimai įkopimų pasui.

1. Įkopimo pase nurodoma:
1.1. valstybė, kalnų rajonas, viršūnė, jos aukštis;
1.2. maršruto pavadinimas (arba) kryptis). Būtina nurodyti, jei tai pirmasis įkopimas.
1.3. jeigu yra galimybė, nurodyti maršruto sudėtingumą pagal UIAA (gali būti Rusijos);
1.4. komandos dalyviai.
2. Nuotrauka ir įkopimo rajono schema. Nuotraukoje (jų gali būti keletas) būtina nurodyti maršrutą. Gali būti nuotraukos ar schemos, parodančios atskirų vietų sudėtingumą. Schemoje būtina parodyti nueitą maršrutą.
3. Papildoma informacija. Gali būti pateikta papildoma informacija, turėjusi įtaką įkopimui: meteorologinės sąlygos, sudėtingų vietų įveikimo metodai, taktiniai variantai, nusileidimas, stebėtojai ir kita.