Gediminas Akstinas - Lietuvos alpinizmo pradininkas.

Gediminas Akstinas alpinizmu susidomėjo besimokydamas Leningrade Leshafto kūno kultūros institute ir 1950 metais pirmą kartą išvažiavo į Kaukazą. Pamėgo kalnus nuo pat pirmo susitikimo su jais ir nekantriai laukė sekančios progos juos aplankyti. 1951 m. su Leshafto komanda bandė įveikti Elbrusą. Iš dvylikos alpinistų įkopė tik trys, tarp jų ir Gediminas. Taigi, atkaklumo jam netrūko. Vėliau sekė dar daug įkopimų, alpinizmo instruktorių mokykla, darbas Frunzės pedagoginiame institute. Kilęs iš tremtinių šeimos, Gediminas ilgą laiką negalėjo gauti teisės gyventi Lietuvoje. 1954 m. atsirado galimybė sugrįžti į tėvynę. Iš pradžių jis dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, vėliau Joniškėlio žemės ūkio technikume, o nuo 1958 m. Kauno 2-oje Technikos mokykloje fizinio lavinimo dėstytoju. 1957 m. įkūrus respublikinę alpinizmo sekciją, tapo jos pirmininku.

1959 m. alpinistinį sezoną V. Vosylius ir F. Mieliauskas pradeda sausio mėnesį. Spiginant žiemos šalčiui ir siaučiant pūgai įkopia į Gumačį viršūnę. Vasarą G. Akstinas , V.Vosylius, F. Mieliauskas ir odesietis G. Gračiovas treniruojasi Kaukaze. Sėkmingai įkopia į Adyrči , Nenskros viršūnes. Liepos pabaigoje važiuoja į Bezengi rajoną, kur ruošiasi kopti į Dych Tau viršūnę. G. Akstinui tik šio įkopimo trūksta iki sporto meistro vardo. Deja, šis žygis Lietuvos alpinistams tampa paskutiniuoju. Rugpjūčio 2d. Dych Tau šlaitais nujudėjusi sniego griūtis nusinešė įkopėjų gyvybes.