Categories: linksma-ir-idomu-naujienos
      Date: Feb  9, 2012
     Title: Ernesto Hemingvėjaus citata

"Auto racing, bull fighting, and mountain climbing are the only real sports... all others are games." Ernest Hemingway
"Automobilių lenktynės, bulių kautynės ir alpinizmas yra vieninteliai tikri sportai.. visi kiti yra žaidimai." Ernestas Hemingvėjus"Auto racing, bull fighting, and mountain climbing are the only real sports... all others are games." Ernest Hemingway
"Automobilių lenktynės, bulių kautynės ir alpinizmas yra vieninteliai tikri sportai.. visi kiti yra žaidimai." Ernestas Hemingvėjus