Categories: kitos-sporto-sakos-naujienos
      Date: Nov 26, 2010
     Title: MATK: gruodžio 10 d. Sigito Kučo kelionė APLINK ARARATĄ

Š. m. gruodžio 10 d. (penktadienį), 17.30 val. Mokslų akademijos turistų klubo salėje (Vilnius, Gynėjų g. 4) -
keliautojo Sigito Kučo kelionės įspūdžiai:
"APLINK ARARATĄ - 2010".Gerą dieną keliautojams:

Š. m. gruodžio 10 d. (penktadienį), 17.30 val. Mokslų akademijos turistų klubo salėje (Vilnius, Gynėjų g. 4) -keliautojo Sigito Kučo kelionės įspūdžiai:

"APLINK ARARATĄ - 2010"

"Tuomet Dievas atsiminė Nojų ir visus žvėris, ir visus galvijus, esančiussu juo arkoje. Dievas pasiuntė vėją pūsti virš žemės, ir vandenys atslūgo.Bedugnės šaltiniai ir dangaus skliauto šliuzų vartai buvo uždaryti, liūtisiš dangaus buvo sulaikyta, ir vandenys pamažu traukėsi nuo žemės.Praslinkus šimtui penkiasdešimčiai dienų, vandenys buvo taip nusekę, kadseptintą mėnesį, septynioliktą mėnesio dieną, arka sustojo Araratokalnuose."
Pradžios knyga, 8 skyrius

... Nojus buvo pirmasis užlipęs ant Ararato kalno. Mes irgi svajojameįkopti į jį ir apjuosti Araratą 3000 km dviračių žiedu, aplankantįspūdingiausius gamtos ir senosios kultūros paminklus istorinėse žemėseGruzijoje, Armėnijoje, Irane ir Turkijoje ...

Kviečiame atvykti į mūsų vakarą,
Gintaras Labutis (8 612 66758) ir MATK valdyba