Print this page

Pradžia


2012.04.14

Visuotinis LAA narių susirinkimas


Balandžio 12 d. įvyko visuotinis Lietuvos alpinizmo asociacijos narių susirinkimas. Jo metu pristatyti metiniai finansiniai ir veiklos rezultatai, pagerbti Balticum nugalėtojai ir išrinktas naujas prezidiumas bei prezidentas sekančiai 2 metų kadencijai - prezidentas Saulius Damulevičius, prezidiumo nariaiIrma Šopienė, Rasius Janukaitis, Viktė Kumpikevičiūtė irEdvardas Vinogrodskis. Sveikiname!