Print this page

Naujienų archyvas


2010.08.26

Pamyras 2010 - Džirgitalis


Rugpjūčio 26 d. 14 val. skambino Dovilė Garlaitė. Šiandien mūsiškių trejetas - Dovilė, Mečys ir Paulius pagaliau, atskridus malūnsparniui, ištrūko iš bazinės stovyklos į Džirgitalį. Jau spėjo prisivalgyti arbūzų ir pasidžiaugti šiluma. Gelbėjimo operacija baigėsi sėkmingai, joje sunkokai darbavosi net apie 30 žmonių. Vienas ėjęs alpinistas įkrito į plyšį, laimei, turėjo raciją. Nukritęs irgi nepasimetė, pasitiesė kilimėlį, užsikūrė primusą ir t.t. Sako, gelbėtojai pagal degtukų kvapą ir surado. Lietuviai iš Dušanbės turėtų išskristi rugpjūčio 29 d. apie 5 val ryto. Jei viskas bus pagal grafiką, tai gal po pietų sekmadienį turėtumėm iš Rygos sulaukti mūsų trijulės. Kartu su lietuviais nusileido lenkai ir Krasnojarsko ekspedicija, kurių internetiniame puslapyje stolby.ru kasdien buvo galima rasti bent po sakinį paskutinių naujienų.