Print this page

Pradžia


02/03/2010

Jie buvo pirmieji...


JIE BUVO PIRMIEJI

GEDIMINAS AKSTINAS alpinizmu susidomėjo besimokydamas Leningrade Leshafto kūno kultūros institute ir 1950 metais pirmą kartą išvažiavo į Kaukazą. Pamėgo kalnus nuo pat pirmo susitikimo su jais ir nekantriai laukė sekančios progos juos aplankyti. 1951m. su Leshafto komanda bandė įveikti Elbrusą. Iš dvylikos alpinistų įkopė tik trys, tarp jų ir Gediminas. Taigi, atkaklumo jam netrūko. Vėliau sekė dar daug įkopimų, alpinizmo instruktorių mokykla, darbas Frunzės pedagoginiame institute. Kilęs iš tremtinių šeimos, Gediminas ilgą laiką negalėjo gauti teisės gyventi Lietuvoje. 1954 m. atsirado galimybė sugrįžti į tėvynę. Iš pradžių jis dirbo Vilniaus pedagoginiame institute, vėliau Joniškėlio žemės ūkio technikume, o nuo 1958 m. Kauno 2-oje Technikos mokykloje fizinio lavinimo dėstytoju. 1957 m. įkūrus respublikinę alpinizmo sekciją, tapo jos pirmininku.

VYTAUTAS VOSYLIUS alpinizmu pradėjo užsiiminėti besimokydamas Leningrado Medicinos institute. 1956 m. tęsti studijų sugrįžo į Kauną. Tuo metu jis jau turėjo II atskyrį ir buvo patyręs alpinistas. Kartu su gydytoju P. Tulevičiumi įkūrė alpinizmo sekciją ir buvo išrinktas jos pirmininku. 1959 m. įkūrus Lietuvos alpinizmo federaciją buvo išrinktas jos vadovu.

FELIKSAS MIELIAUSKAS entuziastingas kalnų mėgėjas ir alpinizmo propaguotojas. 1957 m. kartu su alpinizmo instruktoriumi Aleksandru Šteinu Vilniuje įkūrė alpinizmo sekciją ir jai vadovavo. Buvo gabus organizatorius ir treneris. Jo pastangų dėka 1958 m. Centriniame Kaukaze, Cėjaus rajone įvyko I-oji Lietuvos alpiniada.

1959 m. alpinistinį sezoną V. Vosylius ir F. Mieliauskas pradeda sausio mėnesį. Spiginant žiemos šalčiui ir siaučiant pūgai įkopia į Gumačį viršūnę. Vasarą G. Akstinas , V.Vosylius, F. Mieliauskas ir odesietis G. Gračiovas treniruojasi Kaukaze. Sėkmingai įkopia į Adyrči , Nenskros viršūnes. Liepos pabaigoje važiuoja į Bezengi rajoną, kur ruošiasi kopti į Dych Tau viršūnę. G. Akstinui tik šio įkopimo trūksta iki sporto meistro vardo. Deja, šis žygis Lietuvos alpinistams tampa paskutiniuoju. Rugpjūčio 2 d. Dych Tau šlaitais nujudėjusi sniego griūtis nusinešė įkopėjų gyvybes.